چارت سازمانی


معاون اداری مالی
 
                 مدیر کل امور مالی

                                   اداره حسابداری

                                   اداره حقوق و دستمزد

                                   اداره رسیدگی به اسناد

                                   اداره امور پیمانها

                                   اداره امور شهریه

                                   اداره اموال و انبار

                صندوق رفاه دانشجویان

                مدیر کل امور اداری
 
                                   کارگزینی و رفاه

                                   دبیرخانه

                                   تدارکات و خدمات


         

 
اطلاعیه ها