مدیر کل امور اداری

مدیر کل امور اداری:
                                                                       
                                                                        نام و نام خانوادگی: سیامک طهماسبی
سمت: مدیر امور اداری
تحصیلات: کارشناسی مدیریت
پست الکترونیک: Tahmasebi_siamak@yahoo.com
فکس: 33361030-038
تلفن مستقیم: 33361030-038
تلفن داخلی: 216
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد – ساختمان اداری – طبقه اول – اتاق 201
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  این اداره از سال 1364 تا 1366 با عنوان مدیر اداری و مالی توسط آقایان پیرمرادی ، امامی و حقیقی اداره شده و از سال 1367 تا 1370 به عنوان مدیریت امور اداری تفکیک و توسط آقایان داریوش سلیمانی، حمید صفری نافچی و مسعود اعتدالی سرپرستی شده است و تصدی این پست را از سال 1371 تا 1377 آقای اسدالله عقیلی، از سال 1377 تا 1382 آقای هدایت‌الله نصیری، از سال 1383 تا 1384 آقای سیدقدرت‌الله حسین‌زاد، مجدداً از سال 1385 تا 1386 آقای هدایت‌الله نصیری، از سال 1386 تا 1391 آقای سعید کبیریان
به عهده داشته‌اند.
قسمت‌های تحت پوشش این مدیریت شامل: اداره کارگزینی کارکنان، دبیرخانه و بایگانی، چاپ و تکثییر، تدارکات، انبار، امور نقلیه و خدمات می‌باشند.
 
اهم وظایف:
  1. بررسی وضعیت نیروی انسانی و نیازهای مجموعه و انجام مراحل جذب و به‌کارگیری و استخدام نیروی انسانی
  2. صدور احکام کارگزینی پرسنل
  3. صدور مرخصی‌های استحقاقی، استعلاجی و تحصیلی کارکنان
  4. انجام مکاتبات اداری با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی
  5. صدور برگه مأموریت برای پرسنل
  6. انجام کلیه امور حضور و غیاب پرسنل و استخراج کارکرد ماهیانه برای پرداخت حقوق و دستمزد آنان
  7. همکاری و شرکت در برگزاری مراسم‌ها به مناسبت‌های مختلف
  8. نظارت بر امور خدماتی و چاپ و تکثیر
  9. نظارت بر امور مربوط به نقلیه
  10. نظارت بر امور مربوط به تدارکات، پشتیبانی و انبار
اطلاعیه ها