پرسنل اداره انبار و اموال
بهزاد نادری
رشته تحصیلی:     اقتصاد                                     
پست الکترونیک:                                            
فاکس:   33361035-038
          تلفن مستقیم:  33361035-038
تلفن داخلی:           430
   آدرس:انبار مرکزی دانشگاه

 
 
علیرضا میرزایی
رشته تحصیلی: کارشناسی
پست الکترونیک:                                            
فاکس:   33361034-038
          تلفن مستقیم:  33361034-038
تلفن داخلی:           279
   آدرس:انبار مرکزی دانشگاه

 
معرفی:
 
از آنجا که بخش عمده‌ای از سرمایه گذاری و توازن مالی شرکتها صرف تهیه و خرید انواع داراییهای سرمایه‌ای میگردد تا در پیشبرد اهداف و وظایف پیش بینی شده بکار گرفته شوند و از طرفی بعنوان یک قلم در صورتهای مالی و تاثیر گذار در وضعیت مالی شرکت مورد توجه میباشد، لذا عملیات ثبت و پردازش اطلاعات فیزیکی و ریالی و انجام کنترل‌های لازم و همچنین تخصیص سیستماتیک هزینه‌های پرداخت شده بعنوان هزینه استهلاک و افشاء اطلاعات مورد نیاز در صورتها و گزارشهای مالی، یکی از مهمترین وظایف اداره حسابداری اموال و انبار میباشد.
 شرح مختصر وظایف : ۱- ثبت سند حسابداری اموال  ۲- کنترل موجودی انبارها براساس ورودی و خروجی‌ها ۳- کنترل اموال تحویلی به اشخاص ۴- انبارگردانی سالیانه 
اطلاعیه ها