اداره امور شهریه

 
فرود جهانبخشی

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت مالی
پست الکترونیک:    fjahanbakhshi2014@yahoo.com                                       
فاکس:   33361021-038
          تلفن مستقیم:  33361022-038
تلفن داخلی:           274
   آدرس:ساختمان اداری-طبقه اول-اتاق 210

 
 


معرفی:
شرح مختصر وظایف : ۱-تعریف و ایجاد قوانین  شهریه بر اساس بخشنامه ها  ۲- محاسبه شهریه‌ها ۳ تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل ۴- ثبت اسناد درآمدی ۵ - ثبت وامهای صندوق رفاه ۶- مغایرت گیری حسابهای درآمدی

اطلاعیه های مالی


 
اطلاعیه ها