اداره حقوق و دستمزد


 
محمد مهدیان

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد اقتصاد
پست الکترونیک:mohapar@yahoo.com
فاکس:33361021-038
تلفن داخلی:391
آدرس: ساختمان اداری-طبقه اول-اتاق212

 

معرفی:

حقوق و دستمزد پولی است که بابت جبران خدمات کارکنان در سازمان پرداخت می شود و باید کارکنان را به عملکرد مؤثر تشویق و محرکى براى سخت‏کوشى و به کارگیرى همه توانایى‏هاى بالقوه آنان بوده و جنبه انگیزشى داشته باشد.
شرح مختصر وظایف:۱-محاسبه و پرداخت حقوق کارکنان دانشگاه ۲- محاسبه  و پرداخت حق التدریس اساتید مدعو ۳- محاسبه و پرداخت وامهای کارکنان ۴- محاسبه ، کسر و واریز بدهی به سازمانهای دولتی (‌مالیات و بیمه ) ۵- ثبت اسناد حسابداری مربوط .


 
اطلاعیه ها