خدمات عمومی

   خدمات
 
 نام و نام خانوادگی:  خیبر قنبرپور دهکردی
سمت: مسئول خدمات
تحصیلات: فوق‌لیسانس
تلفن مستقیم:  33361030
تلفن داخلی: 455
آدرس: دانشگاه ازاد اسلامی شهرکرد – ساختمان عمرانی – طبقه اول
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پرسنل تحت پوشش:  تعداد 26 نفر نیروی شرکتی (خواهر و برادر) و تعداد 17 نفر نیروی خدماتی رسمی دانشگاه
  خدمات دانشگاه نظارت بر حسن اجرای نظافت توسط نیروهای خدماتی در محوطه دانشگاه، دانشکده‌ها، مهمانسرا، آزمایشگاه‌ها و... را برعهده دارد.
اهم وظایف:
1 – تأمین نیروی خدماتی شرکتی برای نظافت دانشکده‌ها، محوطه دانشگاه و...
2 – نظارت بر حسن انجام وظایف خدمتگزاران
3 – همکاری در بخش فضای سبز دانشگاه
4 – پیگیری انجام مراسم تشریفات دانشگاه
5 – همکاری در بخش مزرعه دانشگاه و تأمین نیروی خدماتی
6-پیگیری و انجام مأموریت‌های محول‌شده توسط مدیر امور اداری دانشگاه
تاریخچه:
بخش خدمات از سال 1388 از امور اداری جدا و از ابتدا تا به حال آقایان هوشنگ رئیسی، شهرام مرادی و از سال 1393 تا کنون آقای خیبرقنبرپور عهده‌دار این وظیفه بودند.
اطلاعیه ها