دبیرخانه وبایگانی

دبیرخانه و بایگانی
  نام و نام خانوادگی: نرگس کریم الله
سمت: مسئول دبیرخانه
تحصیلات: لیسانس
پست الکترونیک:
فکس: 33361031-33361024-038
تلفن مستقیم: 33361031-038
تلفن داخلی: 213
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد- ساختمان اداری – طبقه همکف – اتاق 104  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    دبیرخانه واحد سازمانی مشخصی است که اداره امور دفتری سازمان را بر اساس روش‌های تدوین شده و معین عهده‌دار گردیده و گردش مکاتبات و مراسلات اداری را انجام می‌دهد و مراقبت و نظارت بر حسن جریان گردش نامه‌های دریافتی و ارسالی را در داخل و خارج سازمان تقبل می‌نماید.
  این واحد سازمانی از بدو تأسیس دانشگاه یعنی سال 1364 فعالیت خود را شروع کرده که البته کلیه امور این واحد به صورت دستی انجام می‌شده است و مسئولین آن به ترتیب
آقایان حمید صفری، منوچهر شکوهی و اسماعیل رضاپوریان و خانم بهرامی بوده است.
افراد تحت پوشش این قسمت شامل: کارشناسان خانم فرحناز شالویی و آقای حمیدرضا اصغریان می‌باشند.
 
اهم وظایف:
  1. ثبت نامه، امور تایپ، بایگانی و نامه‌رسانی
  2. نظارت بر ثبت و ارسال كليه نامه هاي وارده بر دبيرخانه
  3. دریافت، کنترل نامه‌های وارده از نظر وجود امضا، ارتباط نامه با سازمان دریافت کننده و صحت تعداد پیوست‌ها (در صورت داشتن پیوست یا ضمایم).
  4. در مورد نامه‌های صادره نیز همین مراحل یعنی دریافت، ثبت و توزیع طی می‌شود.
  5. نظارت و هماهنگي جهت دريافت تفكيك توزيع پست و فاكس نمون كليه مكاتبات
  6. نظارت بر دريافت و ارسال كليه نامه هاي شبكه دولت، ECE، و دیدگاه (برنامه اتوماسیون اداری)
  7. عودت نامه هاي داراي نقص جهت سازمان و ارگان فرستنده نامه
اطلاعیه ها