اداره کارگزینی واموررفاه کارکنان
اداره کارگزینی کارکنان
 نام و نام خانوادگی: الهه نوريزاده دهكردي
سمت: رئيس كارگزيني كاركنان
تحصیلات:لیسانس مديريت آموزشي و دانشجوي كارشناس ارشد  مديريت آموزشي
تلفن داخلی:211
آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد – ساختمان اداری – اتاق 102
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  در سال 1389 اداره کارگزینی کارکنان از امور اداری جدا و در نیمه دوم سال 1392 پست رئیس کارگزینی کارکنان تصویب گردید.
اهم وظایف:
  1. صدور احکام کارگزینی
  2. امور مربوط به مرخصی‌ها و مأموریت‌ها
  3. حضور و غیاب – امور رفاهی (بیمه‌های تکمیلی)
اطلاعیه ها