اموال
 
 
 نام و نام خانوادگی: علیرضا میرزائی بروجنی
سمت: مسئول انبار
تحصیلات: لیسانس
فکس:  33361035-038
تلفن مستقیم:  33361035
تلفن داخلی: 430
                        آدرس: دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد – انبار مرکزی
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پرسنل تحت پوشش:  آقای بهزاد نادری
  انبار مرکزی دانشگاه با مساحت 1900 مترمربع زیربنا مجهز به سیستم‌های ایمنی ( دوربین‌های مدار بسته شبکه مرکزی – سیستم اعلام حریق واطفاء حریق ) طبقه بندی
پیش ساخته حدوداٌ 700 متر مربع و دارای دستگاه جهت جابجایی بار شامل  استکر – جک پالت وترالی می باشد. 
اهم وظایف:
1 - ثبت درخواست خرید کالا پس از انجام مراحل قانونی
2 – تحویل  اقلام خریداری شده توسط تدارکات
3 – ثبت رسید مقداری کالا ی خریداری شده
4 – ثبت ریالی رسید ریالی اقلام خریداری شده توسط حسابدار انبار و سپس تأیید آن توسط مسئول انبار
5 - ثبت خروجی کالا از انبار بر اساس درخواست‌های ارائه شده
تاریخچه: انبار مرکزی دانشگاه از ابتدای تأسیس دانشگاه در محل استیجاری راه‌اندازی گردید و از سال 1372 در یکی از ساختمان‌های دانشگاه مستقر و در سال 1383 انبار مرکزی کنونی ساخته شد که انبارداران آن از ابتدای تاسیس بشرح ذیل می باشند: 
آقایان: ابراهیم عباسیان، فرهنگ اسدی ، ناصر مطلبیان ، سید وهاب موسویان، بهزاد نادری، جمشید درخشان، سید مرتضی پورموسوی
اطلاعیه ها